Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Δυο κύλινδροι και μια ράβδος

Ράβδος εφάπτεται στο πάνω μέρος δύο κυλίνδρων στο άκρο της και στο μέσο της. Οι κύλινδροι έχουν σταθερούς άξονες περιστροφής , τα κέντρα τους βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και δεν ακουμπάνε μεταξύ τους. Αφήνουμε τη ράβδο να κινηθεί χωρίς ολίσθηση. Να βρεθεί η ταχύτητά της όταν εγκαταλείπει τον μεγάλο κύλινδρο.
Δίνονται: Η κλίση της ράβδου ως προς το οριζόντιο επίπεδο φ=30ο , g=10m/s2 , μήκος ράβδου L=0,4m,    m1+m2=2m , όπου m1=μάζα του μεγάλου κυλίνδρου, m2=μάζα του μικρού κυλίνδρου,  m =η μάζα της ράβδου, ροπή αδράνειας κυλίνδρου Ι=1/2 mR2.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου