Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Κάτοπτρο και διαφανές υλικό διαδοχικά σε δοχείο με υγρό


Σε δοχείο τοποθετούμε το επίπεδο κάτοπτρο ΑΒ ώστε να σχηματίζει γωνία φ με τον πυθμένα του δοχείου, γεμίζουμε το δοχείο με υγρό και μια μονοχρωματική κατακόρυφη δέσμη φωτός εισέρχεται από τον αέρα στο υγρό. Η δέσμη αυτή αφού ανακλαστεί στο κάτοπτρο εξέρχεται από το υγρό σχηματίζοντας γωνία φ με την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η ίδια δέσμη φωτός όταν περνά από το υγρό σε διαφανές υλικό διαθλάται όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Αν ο δείκτης διάθλασης του υγρού για αυτή τη μονοχρωματική ακτινοβολία είναι n τότε ο δείκτης διάθλασης nΓ του διαφανούς υλικού θα είναι:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου