Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Ο ρόλος του μοχλοβραχίονα στη ροπήΓνωρίζουμε ότι το μέτρο της ροπής μιας δύναμης είναι τ = Fr όπου r το μήκος του μοχλοβραχίονα (της απόστασης δηλαδή, κλπ.).
Στο παράδειγμα της αβαρούς ράβδου που ισορροπεί (βλέπε πιο πάνω σχήμα), έχουμε:

ΣF = 0      N = FΑ + FΒ    (1)   και    Στ(Ο) = 0      FΑL1 = FΒL2   (2)
Στο μεγαλύτερο μοχλοβραχίονα χρειάζεται δηλαδή να ασκούμε μικρότερη δύναμη για την αποκατάσταση της ισορροπίας.
Είναι δυνατόν να δοθεί κάποια ερμηνεία σ’ αυτό;

 Η συνέχεια ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου