Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Επιτάχυνση σε τροχό που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνειΤροχός ακτίνας R=0,5m κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντια επιφάνεια με επιτάχυνση κέντρου μάζας αcm ενώ την χρονική στιγμή η ταχύτητα του είναι ucm=2m/s. Δίνεται ότι:
 αA2Γ2=4m2/s4, όπου αΑ και αΓ τα μέτρα ολικής επιτάχυνσης των σημείων επαφής Γ του τροχού με την επιφάνεια και A του ανώτερου σημείου της περιφέρειας του τροχού.
α) Να βρεθεί το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας.
β) Να βρεθεί το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του τροχού.
γ) Να βρεθεί το μέτρο της ολικής επιτάχυνσης του σημείου Δ της περιφέρειας του τροχού που απέχει από την επιφάνεια απόσταση d=R.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου