Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Κρούση τριών σωμάτων.

Πάνω σε ένα λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνία κλίσης φ=30ο ισορροπεί σώμα μάζας Μ1=1kg με τη βοήθεια ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=100Ν/m. Δύο σώματα με  μάζες Μ23=1kg  συγκρούονται ακαριαία  πλαστικά  και ταυτόχρονα την χρονική στιγμή t=0, το ένα κινούμενο με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ2=3(3)1/2m/s την στιγμή της κρούσης  και το άλλο κινούμενα κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα την στιγμή της κρούσης  μέτρου υ3=3m/s.
Αν το φυσικό μήκος του ελατηρίου είναι L0=1,15  m να βρεθούν:
A)Η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση καθώς και η απώλεια της κινητικής  ενέργειας του συστήματος  εξαιτίας της πλαστικής κρούσης.
Β)Η εξίσωση της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης του συστήματος  των τριών σωμάτων αν θετική φορά θεωρηθεί η φορά της ταχύτητας του συσσωματώματος.
Γ)Η  εξίσωση της δυναμικής ενέργειας του συστήματος εξαιτίας του βάρους του αν το επίπεδο μηδενικής ενέργειας θεωρηθεί το οριζόντιο επίπεδο πάνω στο οποίο βρίσκεται το κεκλιμένο επίπεδο.
Δίνεται το g=10m/sec2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου