Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ένα τμήμα χορδής σε κάποια στιγμή και η ισχύς της πηγής

Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται σε μια ομογενή μεγάλου μήκους χορδή. Δύο σημεία Σ1, Σ2 της χορδής απέχουν μεταξύ τους 1,2m και εκτελούν 30 πλήρεις ταλαντώσεις σε κάθε λεπτό. Οι ακραίες θέσεις της ταλάντωσης του Σ1 απέχουν 0,4m. Το κύμα διαδίδεται με φορά από το Σ1 προς το Σ2. Κάποια στιγμή που το Σ1 βρίσκεται στην κατώτερη θέση το Σ2 βρίσκεται στην ανώτερη και μεταξύ των Σ1, Σ2 υπάρχει μόνο ένα σημείο Σ3 που ταλαντώνεται σε συμφωνία φάσης με το  Σ2.
Αν θεωρήσουμε τον άξονα x κατά μήκος της χορδής με x=0 τη θέση ισορροπίας του σημείου Σ1
α) να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη χορδή
β) να παραστήσετε γραφικά τις απομακρύνσεις y σε σχέση με τις θέσεις τους x, όλων των σημείων της χορδής μεταξύ των Σ1 και Σ2 κατά την παραπάνω χρονική στιγμή.
γ) Πόση ή ενέργεια που προσφέρεται σε κάθε δευτερόλεπτο στη χορδή, αν αυτή έχει μάζα σε κάθε μονάδα μήκους της 0,5 Κg. Δηλαδή η γραμμική πυκνότητα μάζας της είναι μ=0,5kg/m (π^2=10)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου