Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Ένα πρόβλημα συμβολής κυμάτων


Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 που απέχουν απόσταση 12cm, βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα της ελεύθερης επιφάνειας νερού και προκαλούν εγκάρσια κύματα συχνότητας f=100Hz διαδιδόμενα με ταχύτητα υ = 4 m/s και σταθερό πλάτος A=1cm.
        i.            Να βρείτε το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιουργούν οι δύο πηγές.
Θεωρούμε την ευθεία (ε) παράλληλη στην επιφάνεια του νερού, η οποία είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ στο σημείο Β.
      ii.            Ένα σημείο Μ βρίσκεται στην ευθεία (ε) και απέχει από το σημείο Β απόσταση 9cm.
Να αποδείξετε ότι το σημείο Μ είναι συνεχώς ακίνητο.
    iii.            Να βρεθεί η απόσταση από το σημείο Β του πλησιέστερου προς το Μ σημείου το οποίο επίσης είναι συνεχώς ακίνητο.
    iv.            Να βρεθεί το πλήθος των σημείων της ευθείας (ε) που είναι συνεχώς ακίνητα.
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου