Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Επιφανειακή συμβολή και η ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείουΣτα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 παραγωγής αρμονικών κυμάτων, οι οποίες αρχίζουν να εκτελούν τη στιγμή t=0 ταλάντωση σε κατακόρυφη διεύθυνση με εξίσωση y=Aημωt. Σημείο Μ βρίσκεται σε τέτοια θέση στην επιφάνεια του υγρού, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ώστε να σχηματίζεται ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ. Δίνονται οι αποστάσεις (ΚΛ)=3cm και (ΚΜ)=40/3cm. Η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ λόγω της συμβολής των κυμάτων περιγράφεται σε συνάρτηση με το χρόνο από την εξίσωση:
            u=0,2πσυν(4πt-27π) (S.I.)
α. Να υπολογίσετε την περίοδο, το μήκος κύματος και το πλάτος των κυμάτων που συμβάλλουν.
β. Να βρεθεί η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ τις χρονικές στιγμές:
                                    i) t1=6,75s                   ii) t2=7,125s
γ. Να βρεθεί ποια χρονική στιγμή πρώτη φορά, λόγω της συμβολής, η κινητική ενέργεια της ταλάντωσης του M μεγιστοποιείται.
δ. Να υπολογίσετε τον αριθμό των σημείων του ευθύγραμμου τμήματος KM που λόγω της συμβολής ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.
ε. Με κατάλληλη μεταβολή της συχνότητας των δύο πηγών το σημείο M της επιφάνειας του υγρού παραμένει συνεχώς ακίνητο. Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της συχνότητας για την οποία συμβαίνει αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου