Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Επιφανειακή συμβολή 2Ιδιαίτερα αφιερωμένη Διονύση Μάργαρη για τις γνώσεις που μας έχει προσφέρει.

Δύο σύγχρονες πηγές παραγωγής εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στην επιφάνεια ενός υγρού και αρχίζουν να ταλαντώνονται την χρονική στιγμή t=0 με εξίσωση της μορφής y=0,1ημωt(S.I.). Οι δύο πηγές απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και τα κύματα που δημιουργούν διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού με ταχύτητα 2m/s. Δύο σημεία ενισχυτικής συμβολής Κ και Λ απέχουν από τις πηγές αποστάσεις τέτοιες ώστε Π2Κ-Π1Κ=0,8m και Π1Λ-Π2Λ=1,6m και πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΜΝ υπάρχουν άλλα πέντε (εκτός από τα Κ και Λ) ενισχυτικής συμβολής. Οι υπερβολές που διέρχονται από τα Κ και Λ τέμνουν το ευθύγραμμο τμήμα (Π1Π2) στα σημεία Μ και Ν αντίστοιχα με 1Μ)=1m.
α) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος και την συχνότητα των κυμάτων.
β) Να υπολογίσετε την απόσταση d των δύο πηγών.
γ) Να βρείτε το μήκος την απόσταση (ΜΝ).
δ) Να βρείτε την απόσταση από την πηγή Π1 του πλησιέστερου στην μεσοκάθετο  σημείου Σ του ευθυγράμμου τμήματος που η ενέργειά ταλάντωσής του ισούται με το 50% της ενέργειας ταλάντωσης του σημείου Κ.
ε) Να βρείτε ποια χρονική στιγμή τα σημεία Κ και Σ βρίσκονται για 1η φορά σε θέση μέγιστης απομάκρυνσης μετά την έναρξη της συμβολής σε αυτά εάν το Κ ξεκινά να ταλαντώνεται την χρονική στιγμή 0,5s.
στ) Να βρείτε πόση θα έπρεπε να είναι η αρχική φάση της πηγής Π2, ώστε μετά τη συμβολή, ένα φελλός που τοποθετείται στο σημείο Κ να παραμένει διαρκώς ακίνητος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου