Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ηλεκτρική ταλάντωση με αρχική φάση


Τη χρονική στιγμή t=0 το LC κύκλωμα τoυ σχήματος έχει αποθηκευμένες ίσες ποσότητες ενέργειας στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή και στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου, η κάθε μια από τις οποίες είναι 500 μJ. Τη στιγμή αυτή το ρεύμα στο κύκλωμα έχει φορά προς το θετικό οπλισμό του πυκνωτή και τιμή i0>0. Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι 20 μF και το πλάτος του ρεύματος 0,2 Α:
α. Ποια η ιδιοσυχνότητα f του κυκλώματος;
β. Ποια η τιμή της αυτεπαγωγής L;
γ.  Γράψτε τις εξισώσεις q(t) και i(t).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου