Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Υπολογίσατε το πλάτος εξαναγκασμένης ταλάντωσης


Το σώμα του σχήματος βρίσκεται πάνω σε λεία σανίδα συνδεδεμένο με ιδανικό ελατήριο. Κινούμενο συναντά αντίσταση –b.υ  , όπου υ η ταχύτητά του και υ = 10 Ν.s/m. Δεχόμενο την περιοδική δύναμη F = 0,8.(2)0,5ημ2t  (S.I) εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση.
Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης μετά τα μεταβατικά φαινόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου