Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Σύνθεση Ταλαντώσεων και κρούση.


Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την βοήθεια ενός συστήματος ελατηρίων με εξίσωση κίνησης:
α) Να αποδείξτε ότι το σώμα εκτελεί μια αρμονική ταλάντωση, της οποίας να βρείτε τα στοιχεία.
β) Τη χρονική στιγμή t1= π/5 s το σώμα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με σώμα Σ2 μάζας m2=0,5kg που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, προς την αντίθετη κατεύθυνση από το σώμα Σ1 με ταχύτητα μέτρου υ2=1m/s. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει εκτελεί α.α.τ. της ίδιας διεύθυνσης γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας.
i) Να προσδιορίσετε την ταχύτητα του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν την κρούση.
ii) Να βρείτε την κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.
iii) Η ενέργεια ταλάντωσης μετά την κρούση είναι:
Α) Ε= ½ m1·υκ2 + ½ m1·ω2 ·x12 = 6,5J
Β) Ε= ½ (m+m2)·υκ2 + ½ m1·ω2 ·x12 = 6,75 J
Γ) Ε= ½ (m+m2)·υκ2 + ½ (m1+m2)·ω2 ·x12 =9,75 J
Επιλέξτε την σωστή απάντηση.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου