Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Σύνθεση ταλαντωσεων και περιστρεφόμενο διάνυσμαα) Να υπολογιστεί η περίοδος ταλάντωσης
β) Να βρεθεί η εξίσωση απομάκρυνσης x2=f(t)
γ) Να βρεθεί η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του τη στιγμή t1=0,2π s.
δ) Να βρεθεί πόσες φορές μεγιστοποιείται η κινητική ενέργεια του σώματος μέχρι τη χρονική στιγμή 0,5π s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου