Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Ανάποδη επαφή.


Στο ανώτερο σημείο κυλινδρικού κουτιού μάζας Μ=4Κg κρατάμε χωρίς να είναι κολλημένο  ένα δεύτερο σώμα μάζας m=1Kg  και αμελητέου πάχους. Το  κατώτερο σημείο του κυλινδρικού κουτιού είναι δεμένο στο πάνω μέρος κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=100N/m. Ανυψώνουμε το σύστημα ώστε το ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά x1 αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο. Κάποια στιγμή το δεύτερο σώμα χάνει την επαφή του με το κουτί έχοντας ταχύτητα υ=2(3)1/2m/s  και στην συνέχεια  σώματα συγκρούονται εντελώς πλαστικά την στιγμή που το κουτί σταματάει στιγμιαία για πρώτη φορά.
Α) Σε ποια θέση χάθηκε η επαφή των δύο σωμάτων;
B) Πόση είναι η αρχική επιμήκυνση του ελατηρίου;
Γ) Ποιο το εσωτερικό ύψος του κυλινδρικού κουτιού;
Δ) Ποιο το νέο πλάτος ταλάντωσης του συστήματος ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου