Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

ΔΥΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Δύο σφαίρες ίδιας ακτίνας R και ίδιας πυκνότητας ρ, συγκρατούνται σε ισορροπία επί κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα δύο σώματα των οποίων οι επιφάνειες είναι λείες, βρίσκονται αρχικά σε επαφή. Η άνω σφαίρα είναι πλήρης και έχει μάζα m2 ενώ η κάτω είναι κοίλη με εσωτερική ακτίνα R/2.Αν την χρονική στιγμή t = 0 αφήνουμε ταυτόχρονα ελεύθερες τις δυο σφαίρες και κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν: 
1) να προσδιορίστε την ροπή αδράνειας της κοίλης σφαίρας. 
2) να δείξετε ότι βρίσκονται διαρκώς σε επαφή. 
3) να προσδιορίσετε την κοινή τους επιτάχυνση. 
4) να προσδιορίσετε τη μεταξύ τους δύναμη. 
5) να προσδιορίσετε την ελάχιστη τιμή του συντελεστή στατικής τριβής (μ) 
Δίνονται: Ic(σφαίρας) =(2/5)MR^2 ,g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου