Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

EΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟY ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ Α.Α.Τ.


Δύο σώματα με μάζες m1 = 3m και m2=m κινούνται με ταχύτητα u0 πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στην συνέχεια της κίνησης τους συναντάνε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k και φυσικού μήκους ℓ0 το οποίο συσπειρώνουν. Κατά τη διάρκεια της συσπείρωσης του ελατηρίου το σώμα μάζας m2 δεν ολισθαίνει πάνω στο σώμα μάζας m1.

Α. Να υπολογιστούν:
1. το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το σύστημα των δύο σωμάτων ακουμπάει στο ελατήριο και αρχίζει να το συσπειρώνει μέχρι τη μέγιστη συσπείρωση του.
2. μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.
3. η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής που δέχεται το σώμα μάζας m2 κατά τη διάρκεια της κίνησής καθώς και ο συντελεστής στατικής τριβής (μ0) μεταξύ των δυο σωμάτων.
Β. Αν ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ του σώματος μάζας m2 και του σώματος μάζας m1 γίνει μ=λ·μ0, λ<1. (χρησιμοποιούμε σώματα ίδιας μάζας από διαφορετικά υλικά)
1. πόσο θα έχει συσπειρωθεί το ελατήριο μέχρι τη στιγμή πού ξεκινάει η ολίσθηση του σώματος μάζας m2
2. Τι ταχύτητα θα έχει το σώμα μάζας m2 τη στιγμή που ξεκινάει να ολισθαίνει πάνω στο σώμα μάζας m1;
Εφαρμογή: k = 100 N/m, m = 1 kg, u0 = 1,6 m/s, g = 10 m/s2, λ=5/8


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου