Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Τροχαλία-Ισορροπία-ΑΑΤ.

ΘΕΜΑ Δ
Ιδανικό ελατήριο σταθεράς K=100N/m έχει τον άξονά του παράλληλα σε λείο πλάγιο επίπεδο κλίσης θ. Το άνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο ενώ στο  κάτω άκρο είναι δεμένο μικρό σώμα Σ1 μάζας m=1Kg.
Ομογενής κυκλικός τροχός Τ μάζας Μ=2m έχει τον άξονά του δεμένο στο σώμα Σ1 μέσω αβαρούς νήματος που δεν επηρεάζει την περιστροφή του και είναι παράλληλο στο πλάγιο επίπεδο. Στην περιφέρεια του τροχού Τ έχει τυλιχθεί αβαρές μη εκτατό νήμα από το οποίο κρέμεται μικρό σώμα Σ2 μάζας m=1kg. Ο τροχός Τ εφάπτεται σε κατακόρυφο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.
Το σώμα Σ­ και άξονας του τροχού ισορροπούν. Το σώμα Σ2 επιταχύνεται κατακόρυφα προς τα κάτω με επιτάχυνση μέτρου α=2m/s2 περιστρέφοντας τον τροχό. Το νήμα δε γλιστρά στην επιφάνεια του τροχού.
Η ροπή αδρανείας του τροχού ως προς τον άξονά του είναι  Ι=ΜR2. Όλες οι κινήσεις γίνονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Αγνοήστε την αντίσταση του αέρα. Δίνεται : g=10m/s2, ημθ=0,8, συνθ=0,6
Δ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο και τη φορά της δύναμης τριβής μεταξύ του τροχού Τ και του κατακόρυφου επιπέδου.
Δ2.  Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.
Δ3.  Να υπολογίσετε την αύξηση της κινητικής ενέργειας του συστήματος τροχός Τ-σώμα Σ2 για κάθε μέτρο νήματος που ξετυλίγεται.
Δ4.  Κόβουμε το νήμα που συνδέει τον άξονα του τροχού με το σώμα Σ1. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης του σώματος Σ1.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου