Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Δύο κύλινδροι σε επαφή


Δύο  κύλινδροι μαζών m1, m2 έχουν τους άξονές τους κατακόρυφους. Ο δίσκος 1 περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω ενώ ο δίσκος 2 δεν περιστρέφεται. Φέρουμε σε επαφή τους δίσκους, οπότε λόγω τριβής, τίθεται σε περιστροφή και ο δίσκος 2. Mετά από χρόνο t , οι γωνιακές ταχύτητες των κυλίνδρων σταθεροποιούνται σε ω1 και ω2. Αν η ροπή αδράνειας κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του δίνεται από τη σχέση Ιcm= ½ mr2 να βρείτε :
1)  Τις γωνιακές ταχύτητες ω1 και ω2 .
2)  Την απώλεια ενέργειας του συστήματος σε θερμότητα.
3)  Τη ροπή που ασκήθηκε σε κάθε κύλινδρο
4) Την συνολική στροφορμή του συστήματος ως προς το σημείο επαφής τους, πριν την επαφή τους  και μετά από χρόνο t. Τι παρατηρείτε;
5)  Τον αριθμό στροφών που έκανε ο κάθε  κύλινδρος.
Δίνονται : ω, m1, m2, r1,r2 ,t.   Εφαρμογή:ω=40rad/s, m1=1kg, m2=4kg, r1=0.1m, r2=0.2m,t=10s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου