Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Τετράγωνο και κρούση.


Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΒΓΔ αποτελείται από τέσσερις λεπτές και ομογενείς ράβδους μάζας Μ=6Κg  η κάθε μία και μήκους L=1m. To τετράγωνο ισορροπεί οριζόντιο και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα xx΄ που διέρχεται γύρω από τα μέσα δύο απέναντι πλευρών του τετραγώνου. Από ύψος Η=0,8m  ακριβώς πάνω στην ίδια κατακόρυφο και πάνω από μία πλευρά του τετραγώνου που δεν διέρχεται ο άξονας περιστροφής αφήνεται ελεύθερη μία άλλη οριζόντια ράβδος που έχει ίδια μάζα και ίδιο μήκος με τις ράβδους του τετραγώνου. Η ράβδος συγκρούεται τελείως πλαστικά με το τετράγωνο σε αμελητέο χρόνο . Να βρεθούν:
Α)  Η ροπή αδράνειας του τετράγωνου γύρω από τον άξονα xx΄
Β) Την γωνιακή ταχύτητα του συστήματος αμέσως  μετά την πλαστική κρούση
Γ) Την μέγιστη κινητική ενέργεια του συστήματος
Δίνεται το Icm=1/12 ML2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου