Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Δυό ερωτήσεις με δικαιολόγηση

Ερώτηση 1
Σώμα μάζας m, δεμένο στο ένα άκρο συμπιεσμένου ελατηρίου σταθεράς Κ, βρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε σώμα μάζας Μ=2m, που σε ένα ικρύωμά του είναι στερεωμένο το άλλο άκρο του ελατηρίου, όπως στο σχήμα.Το ελατήριο κρατείται συμπιεσμένο με αβαρές νήμα. Το σύστημα είναι τοποθετημένο οριζόντια σε λείο δάπεδο ενώ και μεταξύ των σωμάτων δεν υπάρχει τριβή.
Μιά χρονική στιγμή καίμε το νήμα.
Συνέχεια η διατύπωση .docx
Απάντηση docx .pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου