Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Δύο σώματα και ελατήριο

Η άσκηση αφιερώνεται στο Διονύση Μάργαρη με την ευκαιρία μελέτης των ενεργειών στις κρούσεις.
Δύο σώματα με μάζες m1=1Kg και m2=2Kg συνδέονται μέσω ελατηρίου σταθεράς Κ=100N/m και φυσικού μήκους l0=90cm όπως στο σχήμα. Το σώμα m2 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα, που έχει όριο θραύσης Τορ=9Ν, με ακλόνητο σημείο.
Το επίπεδο είναι λείο και στο σώμα μάζας m1 ασκούμε οριζόντια δύναμη F=200x (όπου χ η μετατόπιση του σώματος με μάζα m1), την οποία καταργούμε μόλις σπάσει το νήμα.
1. Ποιά η μέγιστη απόσταση των σωμάτων μετά το σπάσιμο του νήματος;
2.Μετά από πόσο χρόνο θα συμβεί αυτό;
3. Ποιες ακραίες τιμές ταχύτητας του σώματος με μάζα m2;
4. Πως μεταβάλλεται με το χρόνο η μετατόπιση του σώματος με μάζα m2 από την αρχική θέση;
(Δίδεται ημ490=0,75)
Συνέχεια docxpdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου