Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ένα μολύβι που πέφτει.

Τοποθετούμε τη μύτη ενός μολυβιού  μήκους ℓ στο νύχι του χεριού μας και φέρνουμε το μολύβι σε κατακόρυφη θέση. Το αφήνουμε να πέσει, οπότε η μύτη του εγκαταλείπει το νύχι σε μια θέση που σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφη. Στη θέση αυτή η γωνιακή ταχύτητα του μολυβιού είναι ω. Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i)  Ελάχιστα πριν χαθεί η επαφή με το χέρι, η ταχύτητα του άκρου Α είναι μηδενική, ενώ του άκρου Β είναι υΒ=ω∙ℓ.
ii) Αμέσως μετά το χάσιμο της επαφής, το άκρο Α έχει ταχύτητα υΑ=ω∙ℓ/2, ενώ το άκρο Β υΒ=ω∙ℓ/2.
iii) Ποια από τις παρακάτω εικόνες δείχνει τη θέση του μολυβιού μετά από λίγο χρόνο t1;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου