Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Η ράβδος, η τροχαλία και η τριβή


Η ράβδος του σχήματος έχει μήκος 3 m και μάζα 6 Kg. Στηρίζεται στο άκρο Ο με άρθρωση που δεν παρουσιάζει τριβές. Η ράβδος με την τροχαλία παρουσιάζει τριβή με συντελεστή μ = 0,5.
Ο κύλινδρος μάζας 3 kg ξεκινά την στιγμή μηδέν από το σημείο Α που απέχει από το Ο 1 m κινούμενο προς το Γ με σταθερή ταχύτητα 1 m/s. Στην τροχαλία μάζας 5 kg και ακτίνας 0,5 m έχει κρεμαστεί σώμα μάζας 2,5 kg.
  1. Να υπολογιστεί η δύναμη τριβής που δέχεται η τροχαλία από τη ράβδο.
  2. Να παραστήσετε γραφικά τη ροπή της τροχαλίας συναρτήσει του χρόνου.
  3. Τι παριστάνει το εμβαδόν της;
  4. Ποια είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που θα αποκτήσει το κρεμασμένο σώμα από την στιγμή μηδέν ως την στιγμή που ο κύλινδρος φτάνει στο Γ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου