Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Ενέργειες στην κρούση

Σώμα μάζας m κινούμενο, με ταχύτητα υ, πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας Μ.
Ποιο το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σωμάτων που συγκρούονται, ως προς εξωτερικό παρατηρητή, πριν και μετά την κρούση και ποια η διαφορά τους; (θερμική ενέργεια)
Το κέντρο μάζας του συστήματος των σωμάτων αλλάζει κινητική κατάσταση; Ποια η ταχύτητά του;
Ποιο τα άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σωμάτων, ως προς το κέντρο μάζας, πριν και μετά απο την κρούση;
Υπολογίσατε τη κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων Ε_κινσυστ=1/2 (m+M) υ_cm^2. Με ποια από τις παραπάνω ενέργειες ισούται;
Συγκρίνετε το άθροισμα των κινητικών ενεργειών ως προς το κέντρο μάζας του συστήματος (εσωτερική ενέργεια ) με την θερμική ενέργεια του (1) ερωτήματος.
Υπολογίσατε την κινητική ενέργεια του συστήματος σαν ποσοστό του αθροίσματος των αρχικών κινητικών ενεργειών και διερευνήσετε για ποιο λόγο των μαζών, το ποσοστό αυτό είναι 0% και 100%.
Απάντηση:docx pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου