Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Σφαίρα σε ράγες

Σφαίρα μάζας Μ και ακτίνας R=0,4m φέρει εγκοπή όπου τυλίσομε λεπτό αβαρές νήμα και την τοποθετούμε πάνω σε δύο παράλληλες και οριζόντιες ράγες που απέχουν απόσταση d=0,433 m και με τις οποίες ο συντελεστής τριβής είναι 0,1.
Ασκούμε στο νήμα σταθερή οριζόντια δύναμη F=6,5N επί χρόνο t=2s. Να βρεθούν:
Α) Η τριβή
Β) Αν η σφαίρα κυλά, ολισθαίνει ή κυλά και ολισθαίνει.
Γ)Το διάστημα που θα διανύσει η σφαίρα σε χρόνο t.
Δ) Το έργο της δύναμης F.
Ε)Το ποσοστό του έργου της δύναμης F που έγινε κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης της σφαίρας.
(Ροπή αδράνειας της σφαίρας: Icm=2/5 MR2g=10m/s2.)
Απάντηση:docx .pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου