Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Μερικές κυλίσεις … ακόμα


Η διάταξη του σχήματος αποτελείται από:
Μία τροχαλία ακτίνας r = 0,06m στερεωμένη σε αμαξίδιο. Το σύστημα Σ τροχαλίας – αμαξιδίου έχει αμελητέα μάζα και μπορεί να κινείται χωρίς τριβή πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, γωνίας κλίσης φ = 30º.
Έναν κύλινδρο Σ1, μάζας m1 = 4,5kg και ακτίνας R = 0,1m και μία λεπτή σανίδα Σ2 μάζας m2 = 1,5kg και μήκους L = 1m. Ο κύλινδρος μπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στη σανίδα, η οποία μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβή πάνω στο κεκλιμένο.
Χρησιμοποιώντας κατάλληλη διάταξη, που δεν εμποδίζει την ελεύθερη περιστροφή του κυλίνδρου, συνδέουμε τον άξονά του Α και το επάνω άκρο της σανίδας, με αβαρές μη εκτατό νήμα, μέσω της τροχαλίας. Όταν το νήμα είναι τεντωμένο δεν ολισθαίνει στην τροχαλία και τα δύο σκέλη του είναι παράλληλα προς το κεκλιμένο. Το μήκος του είναι αρκετό ώστε να μην συγκρουστεί κάποιο από τα σώματα με την τροχαλία.
Αρχικά συγκρατούμε ακίνητο το σύστημα Σ και τη σανίδα, ενώ ο κύλινδρος παραμένει ακίνητος πάνω της, πολύ κοντά στο πάνω άκρο της. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου