Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Ένα γιο-γιο ολισθαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο.


Ο , αρχικά ακίνητος , ομογενής κύλινδρος του σχήματος έχει μάζα 10 kg και ακτίνα 0,2 m.  Έχει λεπτή εγκοπή βάθους 0,1 m έτσι ώστε νήμα αμελητέου πάχους  να τυλίγεται και να απέχει 0,1 m από το κέντρο του κυλίνδρου.
Για την γωνία φ ξέρουμε ότι ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8.
  1. Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη τιμή του συντελεστή στατικής τριβής ώστε να ισορροπεί;
  2. Αν οι συντελεστές στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης είναι και οι δύο 0,2 να υπολογισθούν η επιτάχυνση και η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου.
  3. Ποια θα είναι η μετατόπιση του κυλίνδρου την στιγμή 2s , ποια η γωνιακή μετατόπιση του κυλίνδρου και πόσο νήμα θα έχει ξετυλιχθεί;
  4. Την ίδια στιγμή βρείτε την μεταβολή της δυναμικής , την μεταβολή της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου και το έργο κάθε εμπλεκόμενης δύναμης.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου