Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Πρισματικό σώμα και κύλινδρος (Ι)

Ισορροπία σε οριζόντιο επίπεδοΠρισματικό σώμα (Σ2) μάζας m2 = 4 kg και κύλινδρος (Σ1) μάζας m1 βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και είναι συνδεδεμένα με νήμα στα σημεία Ζ και Ο αντίστοιχα. Η σύνδεση στο κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή του γύρω από τον άξονά του που διέρχεται από το σημείο αυτό. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ σωμάτων – δαπέδου είναι ίδιος και για τα δύο σώματα, μολ = μορ = μ = 0,2.
Σε λεπτό αυλάκι γύρω από τον κύλινδρο έχουμε τυλίξει νήμα που το συγκρατούμε από το άκρο του Α ασκώντας μικρή οριζόντια δύναμη μέτρου Fεξ όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σύστημα ισορροπεί παραμένοντας ακίνητο ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου