Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ποιο είναι το σημείο εφαρμογής της Ν;

Ένα σώμα μάζας m σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχει κάποια στιγμή ταχύτητα υ ενώ κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εφάπτεται συνεχώς. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων είναι μ. Ποιο είναι το σημείο εφαρμογής της κάθετης αντίδρασης Ν;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου