Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Η στροφορμή ενός φορτίου στο χρόνο…

Ένα σωματίδιο με φορτίο q=-1μC, μάζα 1g εκτοξεύεται για t=0 με αρχική ταχύτητα 105m/s, από ένα σημείο Α, το οποίο απέχει απόσταση r=0,3m, από ένα ακλόνητο σημειακό φορτίο Q=1μC, όπως στο σχήμα, όπου η γωνία θ=60°.
i)     Να βρεθεί  για t=0 η κεντρομόλος και η επιτρόχια επιτάχυνση του σωματιδίου.
ii)   Να υπολογίσετε την στροφορμή του σωματιδίου ως προς το σημείο Ο, τη χρονική στιγμή t=4s.
Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο της δύναμης μεταξύ σημειακών φορτίων δίνεται από το νόμο του Coulomb: F=k|qQ|/r2,  ενώ  k=9∙109N∙m2/C2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου