Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Πως θα κρύψουμε την λάμπα;

Ο πυθμένας μιας πισίνας είναι τετράγωνο πλευράς α=10m και το ύψος της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού είναι Η=4m. Μια συσκευή Laser, η οποία είναι τοποθετημένη σε μια από τις κορυφές του πυθμένα, εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία ορατού φωτός. Ο δείκτης διάθλασης του νερού για την ακτινοβολία αυτή είναι n=5/3 .
Να βρεθεί το ελάχιστο εμβαδόν ενός αδιαφανούς καλύμματος, το οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε στην επιφάνεια του υγρού, ώστε η συσκευή Laser να μην είναι ορατή από κανένα σημείο έξω από την πισίνα.
Να εξετάσετε το ίδιο πρόβλημα όταν η συσκευή Laser τοποθετηθεί
α) στο μέσο μιας πλευράς του πυθμένα
β) στο κέντρο του πυθμένα।
Λύση σε pdf και Word

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου