Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Απολυτήριες 2011 Φυσική Κατεύθυνσης

Ομογενής ράβδος μήκους L=2m και μάζας M=3 Kg, είναι αναρτημένη από οριζόντιο άξονα Α, γύρω από τον οποίο μπορεί να περιστραφεί σε κατακόρυφο επίπεδο. Στον ίδιο άξονα Α είναι δεμένο αβαρές νήμα με το ίδιο μήκος L=2m, στο άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σφαιρίδιο μάζας m=0,5 Kg, το οποίο θεωρείται υλικό σημείο. Αρχικά το νήμα είναι τεντωμένο στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και το σφαιρίδιο βρίσκεται σε ύψος h1=0,8πάνω από το κατώτερο σημείου της ράβδου.
Στη συνέχεια το σφαιρίδιο αφήνεται ελεύθερο και προσκρούει στο κάτω άκρο της ράβδου. Αμέσως μετά την κρούση το σφαιρίδιο ακινητοποιείται. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Μια εκτενής απάντηση στο ερώτημα Δ1 του Θέματος Δ

Στο αρχείο pdf πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε μια εκτενή απάντηση στο ερώτημα Δ1 του Δ Θέματος των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στη Φυσική Κατεύθυνσης:

ΘΕΜΑ Δ, Ερώτημα Δ1

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Μια ισορροπία, κύλιση και ταλάντωση. Θέμα Δ #25

Ομογενής άκαμπτος κυκλικός τροχός  Τ μάζας Μ=10kg εφάπτεται σε οριζόντιο επίπεδο. Η περιφέρεια του τροχού Τ είναι τυλιγμένη με αβαρές νήμα το ελεύθερο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε μικρό σώμα Σ μάζας m=1kg. Το σώμα Σ είναι κολλημένο στο άνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=100N/m το κάτω άκρο του οποίου είναι στερεωμένο. Το κέντρο του τροχού έλκεται από σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=20N. Η διάταξη ισορροπεί με το νήμα τεντωμένο στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η διάταξη βρίσκεται συνεχώς στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Η μάζα του τροχού Τ είναι συγκεντρωμένη στην περιφέρειά του. Αντίσταση αέρα δεν υπάρχει. Δίνεται g=10m/s2.π2=10.
1.     Να υπολογίσετε την παραμόρφωση του ελατηρίου.
2.     Τη χρονική στιγμή t0=0 κόβουμε το νήμα. Τροχός Τ κυλίεται χωρίς ολίσθηση ενώ το σώμα Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Να υπολογίσετε
(i)  το πλάτος ταλάντωσης του σώματος Σ.
(ii) τη μετατόπιση του κέντρου του τροχού Τ όταν το σώμα Σ φτάνει στην κατώτατη θέση του για πρώτη φορά.

Μια κύλιση σε επαφή με ράβδο. ΘΕΜΑ Δ #24

Λεπτή άκαμπτη ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους L και μάζας M=3kg έχει το άκρο της Α αρθρωμένο και στηρίζεται σε στερεό Π, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σημείο επαφής απέχει από την άρθρωση d=0,8L. Το στερεό Π αποτελείται από  ομόκεντρους δίσκους με ακτίνες R και  2R και εφάπτεται σε οριζόντιο επίπεδο.  Ο δίσκος ακτίνας R είναι τυλιγμένος με αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους το ελεύθερο άκρο του οποίου έλκεται από σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=10N.
1.     Η διάταξη ισορροπεί με τη ράβδο ΑΓ  σε οριζόντια θέση. Να υπολογίσετε
(i)       το μέτρο της στατικής τριβής μεταξύ στερεού Π και ράβδου ΑΓ.
(ii)      την κατακόρυφη δύναμη που δέχεται η ράβδος ΑΓ από το στερεό Π.
2.     Εφαρμόζουμε στη ράβδο σταθερή ροπή ως προς την όρθωση μέτρου τ=(15/π)Ν.m και αυτή  στρέφεται χωρίς τριβή. Το στερεό Π κυλίεται χωρίς ολίσθηση καθώς το νήμα ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει. Να υπολογίσετε
(i)       τη μεταφορική ταχύτητα του στερεού Π όταν έχει ξετυλιχθεί νήμα μήκους ℓ=1m.
(ii)      το μήκος  L της ράβδου αν τη στιγμή που έχει στραφεί κατά θ1=30° έχει κινητική ενέργεια  Κ1=10J.
Όλες οι κινήσεις γίνονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Η ροπή αδρανείας του στερεού Π ως προς άξονα που περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του είναι Ι=ΜR2. Αντίσταση αέρα δεν υπάρχει. Δίνεται g=10m/s2.


Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Κινητική ενέργεια στερεού.

Μια σφαίρα μάζας Μ και ακτίνας R είναι προσδεδεμένη με ράβδο μήκους ℓ και μάζας m, όπως στο σχήμα (η σφαίρα έχει τρυπηθεί και το άκρο της ράβδου φτάνει στο κέντρο της σφαίρας Κ), έχοντας έτσι δημιουργήσει ένα στερεό Π.  Το στερεό αυτό στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το άκρο Ο της ράβδου με γωνιακή ταχύτητα ω.
i)   Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του στερεού Π.
ii)  Να υπολογιστεί η παραπάνω ενέργεια στις εξής περιπτώσεις:
α)  m0
β) m0 και R0
δίνεται η ροπή αδράνειας μιας σφαίρας ως προς μια διάμετρό της Ιcm= 2/5 MR2 και η αντίστοιχη της ράβδου ως προς άξονα κάθετο προς αυτήν που περνά από το μέσον της Ι1= 1/12 mℓ2.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Η EΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ


Η συνέχεια εδώ.


ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ DOPPLER

Επισημάνσεις
·         Το φαινόμενο Doppler οφείλεται στην κίνηση πηγής-παρατηρητή
·       Όταν ο παρατηρητής κινείται σε σχέση με ακίνητη πηγή η συχνότητα που αυτός αντιλαμβάνεται (αριθμός των μεγίστων που φτάνουν στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου) είναι διαφορετική από τη συχνότητα της πηγής επειδή αλλάζει η σχετική ταχύτητα διάδοσης του ήχου ως προς τον παρατηρητή
·    Όταν η πηγή κινείται σε σχέση με ακίνητο παρατηρητή η συχνότητα που ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται (αριθμός των μεγίστων που φτάνουν στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου) είναι διαφορετική από τη συχνότητα της πηγής επειδή αλλάζει το μήκος κύματος του ήχου ως προς τον παρατηρητή.
·        Στις σχέσεις που περιγράφουν το φαινόμενο Doppler οι ταχύτητες αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς του μέσου διάδοσης.
·        Όταν το μέσον διάδοσης είναι ακίνητο ως προς το έδαφος τότε προφανώς οι ταχύτητες στις σχέσεις που περιγράφουν το φαινόμενο Doppler συμπίπτουν με αυτές σε σχέση με το έδαφος.
Η συνέχεια από εδώ.


Μια ηλεκτρική ταλάντωση από το 1969

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 Στο παρακάτω σχήμα η διπλή τροχαλία αποτελείται από δυο κολλημένους δίσκους με συνολική  μάζα Μ = 8 kg , με ακτίνες R = 0,2 m και r = R / 2 και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές ως  προς ακλόνητο οριζόντιο άξονα. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα  περιστροφής είναι Ι = 5M R2 / 8. Στην περιφέρεια του μικρού δίσκου έχουμε τυλίξει αβαρές μη εκτατό νήμα το οποίο είναι δεμένο στο σώμα Σ που έχει μάζα m = 4 kg. Το Σ βρίσκεται πάνω στο λείο δάπεδο και είναι στερεωμένο στο άκρο του ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ. Στην περιφέρεια του μεγάλου δίσκου είναι επίσης τυλιγμένο αβαρές μη εκτατό νήμα στο άκρο του οποίου ασκούμε οριζόντια δύναμη μέτρου F . Αν F = 5 N έχουμε μια κατάσταση ισορροπίας στην οποία η παραμόρφωση του ελατηρίου από το φυσικό του μήκος είναι d = 0,1 m . Τα  νήματα δεν ολισθαίνουν στις περιφέρειες των δίσκων. 
α)  Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ του ελατηρίου .
β)  Θεωρούμε ότι το σύστημα βρίσκεται ακίνητο έτσι ώστε το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος . Ασκούμε στο άκρο του νήματος σταθερή δύναμη μέτρου F = 70 N . Όταν η τροχαλία εκτελέσει 2 / π περιστροφές βρείτε :
       i)  την ταχύτητα που θα έχει το σώμα Σ .
       ii) το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας .
      iii)  την τάση του νήματος που είναι τυλιγμένο στο μικρό δίσκο .
 γ)  Την παραπάνω στιγμή ( θεωρούμε t = 0 ) κόβουμε το νήμα. Θεωρώντας για την α α τ που  θα εκτελέσει το σύστημα ελατηρίου – Σ θετική φορά προς τα αριστερά, να γράψετε την   εξίσωσης της απομάκρυνσης του Σ από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο .

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ΘΕΜΑ Δ #23 (Γιογιό και α.α.τ)

Μικρό σώμα (Σ) μάζας m=1kg ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=100N/m το άνω άκρο του οποίου είναι δέσμιο. Γιογιό αποτελείται από κυκλική λεπτή ομογενή άκαμπτη στεφάνη (Δ), μάζας M=3kg, τυλιγμένη με αβαρές μη εκτατό νήμα.Tο ελεύθερο άκρο του νήματος είναι δεμένο. Προσδίδουμε στη στεφάνη (Δ) κατακόρυφη μεταφορική ταχύτητα u0 και αυτή ανέρχεται περιστρεφόμενη περί του κέντρου της καθώς  το νήμα τυλίγεται χωρίς ολίσθηση παραμένοντας κατακόρυφο. Το κέντρο της κινείται στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Όλες οι κινήσεις γίνονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Αντίσταση αέρα δεν υπάρχει. Δίνεται g=10m/s2.
1. Η στεφάνη (Δ) έχει μηδενική ταχύτητα τη στιγμή που φτάνει στο σώμα (Σ).Αν η διάρκεια της ανοδικής κίνησής της είναι Δt=2s να υπολογίσετε την αρχική κατακόρυφη απόσταση h μεταξύ στεφάνης (Δ) και σωματος (Σ).
2. Να υπολογίσετε την ακτίνα R της στεφάνης (Δ) αν το μέτρο της στροφορμής είναι L1=15Kgm2 όταν η κινητική της ενέργεια είναι K175J.
3. Η στεφάνη (Δ) προσκολλάται στο σώμα (Σ) και την ίδια στιγμή κόβουμε το νήμα. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης ταλάντωσης θεωρώντας t0=0 τη στιγμή επαφής. Θεωρήστε τον ημιάξονα Oy προσανατολισμένο κατακόρυφα προς τα επάνω και το συσσωμάτωμα σημειακό αντικείμενο.

Τελικό διαγώνισμα 2010-11

Επανάληψη ΘΕΜΑ 4ο

Στην παραπάνω διάταξη η σανίδα Σ 1 έχει μάζα m 1 = 21 kg και μεγάλο μήκος , το σώμα Σ 2  έχει μάζα m 2 = 8 kg και για την τροχαλία δίνονται Μ = 2 kg , I = M R 2 / 2 .  Τα σώματα Σ 1 , Σ 2 είναι δεμένα μεταξύ τους με αβαρές νήμα το οποίο περνά από την περιφέρεια της τροχαλίας και το Σ 2 δεμένο στο άκρο του ιδανικού ελατηρίου σταθεράς  Κ = 160 Ν / m ,του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα δεμένο στο στέλεχος που βρίσκεται  καρφωμένο στη σανίδα . Τριβές δεν υπάρχουν. 
Αρχικά το σύστημα ηρεμεί με το νήμα τεντωμένο και το ελατήριο στο φυσικό του μήκος . Τη στιγμή t = 0 ασκούμε στη σανίδα την οριζόντια δύναμη που φαίνεται στο σχήμα, με μέτρο που μεταβάλλεται με την παραμόρφωση d  του ελατηρίου από το φυσικό του μήκος , ώστε F = 320 d + 7,5 ( S I ) . Παρατηρούμε ότι τα σώματα κινούνται με σταθερή επιτάχυνση και το νήμα δεν ολισθαίνει στην περιφέρεια της τροχαλίας .
α)  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση των σωμάτων Σ 1 , Σ 2 .
β)  Τη χρονική στιγμή που το μέτρο της δύναμης είναι 71,5 Ν , να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της τροχαλίας.
γ)  Τη χρονική στιγμή t =√5/2 s , καταργούμε τη δύναμη , κόβουμε το νήμα και ακινητοποιούμε ακαριαία τη σανίδα . Να υπολογίσετε το πλάτος της α α τ που θα εκτελέσει το σύστημα ελατηρίου – Σ 2 .
δ)  Όταν το Σ 2 βρεθεί στη μέγιστη θετική απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του ( t = 0 ) , αρχίζει να επιδρά δύναμη απόσβεσης της μορφής F / = - b υ , οπότε το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο . Θεωρούμε ότι η περίοδος της φθίνουσας  ταλάντωσης είναι ίση με την περίοδο της ελεύθερης αμείωτης ταλάντωσης του συστήματος. Μετά από 5 πλήρεις ταλαντώσεις , το έργο της δύναμης απόσβεσης είναι  – 975/128 J . Να υπολογίσετε τη σταθερά Λ της ταλάντωσης .
Απάντηση:

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Επαναληπτικό διαγώνισμα 2010-2011

Ένα τελικό διαγώνισμα στη Φυσική Κατεύθυνσης:


Final_2011.pdf
Final_2011_melyseis.doc


Καλή επιτυχία!

Θέματα Φυσικής Γ.Π.. Εσπερινών Λυκείων 2011

Και με μικρές αλλαγές των ΕσπερινώνΔείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Θέματα Εξετάσεων Φυσική Γ.Π. ΓΕΛ 2011

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.Μια σφαίρα στο άκρο ράβδου.


Μια σφαίρα μάζας Μ και ακτίνας R είναι προσδεδεμένη με αβαρή ράβδο μήκους ℓ=4R, όπως στο σχήμα (η σφαίρα έχει τρυπηθεί και το άκρο της ράβδου φτάνει στο κέντρο της σφαίρας Κ). Το άλλο άκρο Ο της ράβδου μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, χωρίς τριβές. Φέρνουμε τη σφαίρα σε τέτοια θέση ώστε η ράβδος να είναι οριζόντια και την αφήνουμε να κινηθεί. Για τη θέση που η ράβδος  σχηματίζει με την κατακόρυφη γωνία θ:
i) Η επιτρόχια  επιτάχυνση του κέντρου Κ της ράβδου έχει μέτρο:
α) α <  g∙ημθ                  β) α =  g∙ημθ        γ) α >  g∙ημθ
ii)  Η ταχύτητα του κέντρου Κ της ράβδου έχει μέτρο
Για τη σφαίρα Ιcm= 2/5 mR2.

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Ταλάντωση σώματος στο άκρο νήματος


ΘΕΜΑ 2ο:
Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου. Εκτρέπουμε το σώμα προς τα δεξιά κατά d, επιμηκύνοντας επίσης κατά d το ελατήριο, όπως στο σχήμα και το αφήνουμε να κινηθεί για t=0.
i)  Η ταχύτητα του σώματος θα μηδενιστεί για πρώτη φορά τη στιγμή t1 όπου:
ii)  Η απόσταση που θα διανύσει το σώμα μέχρι τη  στιγμή t1 θα είναι:
α) s<2d               β)  s= 2d     γ)       s> 2d
iii) Να κάνετε ένα ποιοτικό διάγραμμα που να εμφανίζεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο από 0-t1. Θεωρείστε την προς τα αριστερά κατεύθυνση θετική.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Ταλάντωση και τάση νήματος.


Στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k έχει δεθεί ένα σώμα Β μάζας Μ, κάτω από το οποίο μέσω νήματος, έχει δεθεί μια σφαίρα Σ, μάζας m. Το  σύστημα ισορροπεί έχοντας επιμηκύνει το ελατήριο κατά 2d. Τραβάμε προς τα κάτω τη σφαίρα κατά d και την αφήνουμε, οπότε το σύστημα εκτελεί ΑΑΤ, με σταθερά επαναφοράς k.
i) Η ελάχιστη τιμή του μέτρου της τάσης του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα είναι:
α) ½ mg      β) mg  γ)  1,5mg      δ) 2mg
ii)  Η μέγιστη κινητική ενέργεια της σφαίρας στη διάρκεια της ταλάντωσής της είναι:
 

Ολυμπιάδα Κύπρου 2011. Β΄ΦάσηΔείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Η σφαίρα ή ο κύβος;

Πάνω σε ένα τραπέζι ηρεμούν ένας κύβος και μια σφαίρα και της ίδιας μάζας, που εμφανίζουν με το επίπεδο τον ίδιο συντελεστή τριβής μ, απέχοντας την ίδια απόσταση d από το άκρο του. Σε μια στιγμή δέχονται την επίδραση δύο ίσων σταθερών οριζόντιων δυνάμεων F (ο φορέας των δυνάμεων διέρχεται από το κέντρο μάζας των στερεών), με μέτρα F=2μΜg. Η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ενώ ο κύβος ολισθαίνει.
Το τραπέζι θα εγκαταλείψει πρώτα:

α)  Η σφαίρα,     β) ο κύβος    γ) θα εγκαταλείψουν ταυτόχρονα το τραπέζι.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Ερωτήσεις 2ο Θέμα.

1)  Κατά τη θετική κατεύθυνση σε ελαστική χορδή διαδίδεται αρμονικό εγκάρσιο κύμα χωρίς αρχική φάση με περίοδο Τ και μήκος κύματος λ . Δυο σημεία της χορδής ξεκινούν να ταλαντώνονται με χρονική διαφορά  Τ / 3 . Κάποια στιγμή που και τα δυο σημεία
     ταλαντώνονται , η διαφορά φάσης μεταξύ αυτών είναι :
     α)  2 π / 3 rad          β)  π / 3 rad          γ)  π / 6 rad 
     Δικαιολογήστε την επιλογή σας .
2)  Θεωρούμε δυο λεπτούς δίσκους ( 1 ) , ( 2 ) ίδιας ακτίνας R , οι οποίοι μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές ως προς άξονες που διέρχονται από τα κέντρα τους κάθετα στα επίπεδά τους . Ως  προς τους άξονες αυτούς οι ροπές αδράνειας των δίσκων είναι Ι 1 , Ι 2 αντίστοιχα ώστε  Ι 2 = 4 Ι 1 . Αρχικά οι δίσκοι είναι ακίνητοι . Ασκούμε σε σημείο της περιφέρειας κάθε δίσκου δύναμη μέτρου F
εφαπτομενικής διεύθυνσης . Τη στιγμή που ο δίσκος ( 1 ) ολοκληρώσει πρώτη στροφή , ο ρυθμός παραγωγής έργου της ασκούμενης δύναμης είναι 20 J / s . Τη στιγμή που ο δίσκος ( 2 ) ολοκληρώσει την πρώτη στροφή , ο ρυθμός παραγωγής έργου της  ασκούμενης δύναμης θα είναι :

     α)  20 J / s          β)  40 J / s          γ)  10 J / s          δ)  80 J / s
     Δικαιολογήστε την επιλογή σας .
3)  Στο παρακάτω σχήμα οι λεπτοί όμοιοι δίσκοι ( 1 ) , ( 2 ) μπορούν να στρέφονται χωρίς     τριβές ως προς άξονες που διέρχονται από τα κέντρα τους και κάθετα στο επίπεδό τους . 
Η ροπή αδράνειας των δίσκων ως προς τους άξονες είναι Ι . Ο δίσκος ( 1 ) είναι αρχικά  ακίνητος , ενώ ο δίσκος ( 2 ) στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω 0 . Τη στιγμή t = 0  ασκούμε στους δίσκους τις δυνάμεις με μέτρα F 1 , F 2 , των οποίων το σημείο εφαρμογής και η  κατεύθυνση φαίνεται στο σχήμα . Τη χρονική στιγμή t 1 παρατηρούμε ότι οι δίσκοι στρέφονται ομόρροπα με την ίδια  γωνιακή ταχύτητα μέτρου 2 ω 0 . Για τα  μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση :
       α)  F 1 = F 2 / 2          β)  F 1 = 2 F 2 / 3
       γ)  F 1 = 2 F 2            δ)  F 1 = F 2 / 3
       Δικαιολογήστε την επιλογή σας . 
4)  Ένας δίσκος στρέφεται με στροφορμή μέτρου L 0 ως προς άξονα που περνά από το κέντρο του  με ροπή αδράνειας Ι . Τη στιγμή t = 0 , λόγω ροπής που επιδρά , η στροφορμή του δίσκου μειώνεται με σταθερό ρυθμό L 0 / 4 . Τη στιγμή t 1 = 3 s , η κινητική ενέργεια του δίσκου  μειώνεται με ρυθμό :
       α)  L 0 2 / 16 I          β) L 0 2 / 12 I          γ)  L 0 2 / 3 I          δ)  3 L 0 2 / 4 I
       Δικαιολογήστε την επιλογή σας .
         

Ερωτήσεις Θεωρίας

ΘΕΜΑ 1ο

1)  Ένα σώμα εκτελεί α α τ με περίοδο Τ μεταξύ των θέσεων  ± Α . Κάποια στιγμή η κινητική ενέργεια μειώνεται και η επιτάχυνση έχει θετικό πρόσημο . Ισχύει :
     α) το σώμα κινείται προς τη θέση + Α .
     β) το σώμα κινείται προς τη θέση ισορροπίας του .
     γ) η ταχύτητα του σώματος είναι ομόρροπη της επιτάχυνσης .
     δ) η δυναμική ενέργεια θα μηδενιστεί σε χρόνο μικρότερο του Τ / 2  .
2)  Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις . Τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή :
     α) η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζει .
     β) η τάση στα άκρα του πηνίου είναι μηδέν .
     γ) ο ρυθμός μεταβολής του ηλεκτρικού φορτίου είναι μηδέν .
     δ) ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι μέγιστος .
3)  Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση συστήματος ελατηρίου – σώματος :
     α) το πλάτος κατά το συντονισμό δεν εξαρτάται από την σταθερά απόσβεσης b .
    
     β) το σύστημα αποδέχεται την προσφερόμενη ενέργεια από το διεγέρτη με τον
         ίδιο τρόπο , για οποιαδήποτε συχνότητα του διεγέρτη .
     γ) το πλάτος παραμένει σταθερό με το χρόνο για συγκεκριμένη τιμή της
         συχνότητας του διεγέρτη .
     δ) κατά το συντονισμό δεν έχουμε απώλεια ενέργειας λόγω της δύναμης
         απόσβεσης που επιδρά στο σύστημα  .
4)  Η σύνθετη κίνηση ενός σώματος παρουσιάζει διακροτήματα . Ισχύει :
     α) η συχνότητα της κίνησης είναι μεγαλύτερη της συχνότητας του διακροτήματος
     β) το πλάτος της κίνησης αυξομειώνεται εκθετικά με το χρόνο .
     γ) το πλάτος της κίνησης μεταβάλλεται , αλλά αυτή έχει σταθερή περίοδο ίση με
         την περίοδο του διακροτήματος .
     δ) οι αρχικές ταλαντώσεις που οδήγησαν στην σύνθετη κίνηση έχουν σταθερή
         διαφορά φάσης .
5)  Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο α α τ στην ίδια ευθεία και γύρω από το ίδιο σημείο με ίδιο πλάτος και διαφορετικές συχνότητες . Για τη σύνθετη κίνηση που εκτελεί ισχύει :
     α) το πλάτος μεταβάλλεται με το χρόνο .
     β) η συχνότητα μεταβάλλεται με το χρόνο .
     γ) η κίνηση παρουσιάζει διακροτήματα .
     δ) είναι α α τ με συχνότητα ίση με τη μέση τιμή των συχνοτήτων των αρχικών
         ταλαντώσεων .
6)  Σε ελαστική χορδή έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα . Κάποια στιγμή μια κοιλία έχει απομάκρυνση y = A . Αυτή τη στιγμή η επιτάχυνση της διαδοχικής κοιλίας είναι :
     α)  0          β)  ω 2 Α          γ)  - ω 2 Α          δ)  2 ω 2 Α
7)  Χαρακτηρίστε με Σωστό – Λάθος τις επόμενες προτάσεις :
     α) Ο ρυθμός παραγωγής έργου μιας σταθερής ροπής που στρέφει ένα στερεό
          είναι ανάλογος της γωνιακής ταχύτητας του στερεού .
     β) Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα ακίνητη ηχητική
          πηγή , τότε η συχνότητα που αντιλαμβάνεται συνεχώς αυξάνεται .
     γ) Όταν ένα στερεό στρέφεται ομαλά , το αλγεβρικό άθροισμα των έργων
          των ροπών που δρουν στο στερεό είναι μηδέν .
     δ) Είναι δυνατόν , η στροφορμή ενός στερεού κάποια στιγμή να είναι μηδέν
         και ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του διάφορος του μηδενός .
     ε) Σε ελαστική χορδή που έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα , μεταφέρεται
         ενέργεια από τις κοιλίες στα γειτονικά σημεία αυτών .