Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Η λεπτή και ομογενής ράβδος μήκους l και βάρους w του σχήματος, ισορροπεί। Μεταξύ ράβδου και οριζοντίου δαπέδου δεν υπάρχει τριβή. Το άκρο Α είναι σε επαφή με το σημείο Ο του δαπέδου, ενώ το άκρο Γ είναι δεμένο σε νήμα.

α) Να αποδείξετε ότι το νήμα είναι κατακόρυφο.

β) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος.

γ) Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα. Σε πόση απόσταση από το Ο, το άκρο Γ θα ακουμπήσει το δάπεδο;

Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου