Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ισορροπία δοκού

Ομογενής δοκός ΑΓ, αμελητέου πάχους, μήκους 10m και βάρους  200N ισορροπεί με το ένα άκρο της μέσα σε τοίχο πάχους  στηριζόμενη στα σημεία Α και Δ. (Η δοκός σε αυτή την περίπτωση λέγεται πρόβολος και ο τρόπος στήριξής της λέγεται πάκτωση). Ένα μικρό σώμα Σ βάρους 400N ξεκινά από το σημείο Δ και κινείται προς το άκρο Γ με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 1m/s^2.
Να βρείτε τις συναρτήσεις που δείχνουν πως μεταβάλλονται οι δυνάμεις που δέχεται η δοκός από τον τοίχο στα σημεία Α και Δ. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού αυτών των συναρτήσεων;

Η συνέχεια από  Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου