Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος τα σώματα έχουν μάζες m1 και m2 αντίστοιχα ενώ τα ελατήρια έχουν την ίδια σταθερά k. Το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα θεωρείται αβαρές και το σύστημα ισορροπεί σε θέση τέτοια ώστε το ελατήριο στο οποίο ισορροπεί το m2 να έχει το φυσικό του μήκος.
Α) Η δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα m1 έχει μέτρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου