Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Από το στιγμιότυπο κύματος σε ταλάντωση σημείου.

Στο παραπάνω σχήμα δίνονται δύο στιγμιότυπα ενός αρμονικού κύματος, τα οποία διαφέρουν χρονικά κατά Δt=0,25s και για τα σημεία δεξιά της θέσης x=0.
Αν το σημείο Γ του σχήματος ξεκίνησε την ταλάντωσή του τη χρονική στιγμή t0=0, να βρεθούν:
i)  Το μήκος και η περίοδος του κύματος.
ii) Η εξίσωση του κύματος.
iii) Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός σημείου Β, η φάση του οποίου υπολείπεται κατά 7π/6 της φάσης του σημείου Γ.
iv) Να γίνει η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σημείου Β σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου