Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

μη ομογενής ράβδος και ροπή ζεύγους


Δίνεται μία λεπτή δοκός ΑΓ μήκους 12m. Για τον προσδιορισμό της θέσης του κέντρου μάζας και του βάρους της δοκούς η δοκός στηρίχθηκε σε δύο ζυγαριές στα άκρα της Α και Γ. Οι ενδείξεις που καταγράφησαν ήταν 50N και 100N για την ζυγαριά στο Α και Γ αντίστοιχα.
Να προσδιοριστεί η θέση του κέντρου μάζας και να βρεθεί το βάρος της δοκού.
Κάποια άλλη στιγμή η δοκός βρέθηκε ότι ισορροπεί με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Οι ενδείξεις των ζυγαριών είναι τότε 35N για την αριστερή και 115N γαι την δεξιά ζυγαριά αντιστοίχως
Να δικαιολογήσετε γιατί πάνω στην δοκό ενεργεί και ένα ζεύγος δυνάμεων  και να υπολογίσετε την ροπή αυτού του ζεύγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου