Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Αρμονικό κύμα και τι συμβαίνει την t=0

Σε ένα γραμμικό μέσο xOx διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα προς την θετική κατεύθυνση. Δύο σημεία του μέσου Μ και Ν που απέχουν dMN=1m, δέχονται το κύμα με διαφορά χρόνου Δt=1s, με το Μ να αρχίζει πρώτο την ταλάντωσή του. Η εξίσωση ταλάντωσης του Ν είναι:
yN=0,5ημ(10πt-12π) (S.I.)
α. Ποια η ταχύτητα διάδοσης του κύματος;
β. Ποιο είναι το μήκος κύματος;
γ. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης του σημείου Μ σε σχέση με τον χρόνο.
δ. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:
i) Την χρονική στιγμή t=0, το κύμα δεν έχει φτάσει στο σημείο Ο(x=0)
ii) Την χρονική στιγμή t=0, το κύμα έχει διαδοθεί πέρα από το σημείο Ο(x=0)
iii) Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βάση τα δεδομένα του προβλήματος
ε. Όταν το σημείο Ν βρίσκεται στην μέγιστη θετική απομάκρυνση από την Θ.Ι. του να υπολογίσετε την απομάκρυνση:
i. ενός σημείου K που αρχίζει να ταλαντώνεται νωρίτερα από το Ν και απέχει από αυτό απόσταση 0,1m.
ii. ενός σημείου Λ που αρχίζει να ταλαντώνεται αργότερα από το Ν και απέχει από αυτό απόσταση 0,4/3m;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου