Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ταλάντωση τροχαλίας


Το ελατήριο του σχήματος έχει σταθερά k . Η τροχαλία μάζας m παρουσιάζει μεγάλο συντελεστή τριβής με το μη εκτατό νήμα έτσι ώστε αυτό να μην ολισθαίνει σ’ αυτήν. Από την τροχαλία κρέμεται σώμα μάζας Μ.
Αποδείξατε ότι το σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση και υπολογίσατε την περίοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου