Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Αρχή της Επαλληλίας

Στην επιφάνεια ενός ελαστικού μέσου διαδίδονται εγκάρσια αρμονικά κύματα που δημιουργούνται από δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 που ταλαντώνονται κατακόρυφα με εξίσωση ταλάντωσης y=0,2ημ20πt (S.I.). Τα κύματα διαδίδονται στην επιφάνεια του ελαστικού μέσου με ταχύτητα 2m/s. Να σχεδιάσετε από τη χρονική στιγμή t=0 και μετά τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης y από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα υλικό σημείο Ν του ελαστικού μέσου που απέχει από την πηγή Π1 απόσταση r1=0,4m και από την πηγή Π2 απόσταση r2=0,85म

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου