Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Η τάση του νήματος πριν την κρούση.

Το σύστημα των σωμάτων Β και Γ, με μάζες m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα, όπου το ελατήριο έχει σταθερά k=400Ν/m και το νήμα μήκος d.  Τραβάμε το σώμα Γ προς τα αριστερά επιμηκύνοντας το ελατήριο κατά 0,4m και για t=0, αφήνουμε το σύστημα να εκτελέσει ΑΑΤ.
Α) Να βρεθεί η τάση του νήματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η γραφική της παράσταση.
Β) Αν τα δυο σώματα συγκρούονται πλαστικά και δημιουργείται συσσωμάτωμα τη χρονική στιγμή t1=3π/40s, να βρεθούν:
i)       Το μήκος του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα.
ii)      Η ενέργεια ταλάντωσης τις χρονικές στιγμές:
α) 3π/80s,             β) 5π/80s,                 γ) 7π/80s
iii)    Να βρεθούν οι ρυθμοί μεταβολής της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας, τη χρονική στιγμή αμέσως μετά την κρούση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου