Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Φορά διάδοσης κύματος και ταλάντωση υλικού σημείου


Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα στιγμιότυπου εγκάρσιου αρμονικού κύματος κάποια χρονική στιγμήt1, κατά την οποία το κύμα φτάνει στη θέση x1 , και ένα υλικό σημείο Μ, κινείται με ταχύτητα υ­1 = +π √3 m/s .
Την ίδια χρονική στιγμή t1, το M βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής από τη θέση ισορροπίας μέχρι το όρος του κύματος ( θέση y = +A) , στο οποίο και φτάνει μετά από χρόνο Δt = 1/60 s .
Να βρείτε :
  1. Τη φορά διάδοσης του κύματος.
  2. Τη συχνότητα του κύματος.
  3. Tο πλάτος του κύματος.
  4. Σε πόσο χρόνο τo υλικό σημείο M , θα βρεθεί σε κοιλάδα του κύματος για πρώτη φορά μετά την χρονική στιγμή t1.
  5. Πόσες φορές ανά δευτερόλεπτο το M , βρίσκεται σε όρος του κύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου