Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Μια ηλεκτρική ταλάντωση και η ενέργειά της.

Αφιερώνεται στον Στέφανο, αφού αυτός την «προκάλεσε».

Στο παρακάτω κύκλωμα, οι διακόπτες δ1 και δ2 είναι κλειστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε μια στιγμή t0=0 ανοίγουμε τους δύο διακόπτες και ταυτόχρονα κλείνουμε τον διακόπτη δ3.
Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i)  Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ3, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο αυξάνεται.
ii)  Το πλάτος του εναλλασσόμενου ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα LC είναι ίσο με Ε/R.
iii)  Η ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι ίση με:
iv)  Ποιες θα ήταν οι αντίστοιχες απαντήσεις αν το κύκλωμα ήταν όπως στο παρακάτω σχήμα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου