Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Δυο διαδοχικές ηλεκτρικές Ταλαντώσεις.

Για το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος, δίνονται C1=4μF, C2=1μF, ενώ το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=0,09Η.  Φορτίζουμε τον πρώτο πυκνωτή, κλείνοντας το διακόπτη δ1 από πηγή τάσης V=30V και κατόπιν ανοίγουμε το διακόπτη.
Τη χρονική στιγμή t0=0 κλείνουμε τον διακόπτη δ2.
Α) Για την χρονική στιγμή t1=5π∙10-4s, να βρεθούν:
i)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και η τάση VΓΔ.
ii) Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος.
iii) Οι ρυθμοί μεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.
Β) Την χρονική στιγμή t1, μέσω ενός αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος, ανοίγει ο διακόπτης δ2 και ταυτόχρονα κλείνει ο διακόπτης δ3.
iv) Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ3, να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο.
v) Να γίνει το διάγραμμα i=f(t) της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο σε συνάρτηση με το χρόνο από t0, μέχρι τη στιγμή t2=11π∙10-4s.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου