Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Ταλάντωση με δύο λάστιχα


Το σώμα του σχήματος έχει μάζα 1 kg και ισορροπεί όπως στο σχήμα συνδεδεμένο με δύο ιδανικά αβαρή λάστιχα. Το επάνω έχει τεντωθεί κατά 0,3 m. Αν g = 10 m / s2 τότε:
1. Βρείτε την παραμόρφωση του κάτω λάστιχου.
2. Θεωρώντας δεδομένο το ότι με κατάλληλο πλάτος εκτελεί α.α.τ. με k=k1+k2=300 N/m,να υπολογίσετε το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο πλάτος της ταλάντωσης.
3. Ανεβάζουμε το σώμα κατά 20 cm από τη θέση ισορροπίας του και το αφήνουμε να κινηθεί. Με ποια ταχύτητα φτάνει στη θέση στην οποία το κάτω λάστιχο αποκτά το φυσικό του μήκος ;
4. Πόσο θα μετατοπιστεί το σώμα από τη θέση που το αφήσαμε ελεύθερο;
5. Πόσο χρόνο διαρκεί η μετατόπιση αυτή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου