Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Θα ανυψωθεί το σώμα και θα εγκαταλείψει το έδαφος;

ΘΕΜΑ Β΄
Αφήνουμε ένα σώμα Σ μάζας m να πέσει από ύψος h πάνω σε ένα κατακόρυφο ελατήριο, το άλλο άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με δεύτερο σώμα Σ1 ίσης μάζας που ηρεμεί  στο έδαφος, όπως στο σχήμα. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου υπάρχει ένας αβαρής δίσκος στον οποίο το σώμα Σ προσκολλάται κατά την πρόσκρουση. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη συμπίεση του ελατηρίου είναι επίσης h.
i) Η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώμα Σ είναι:
ii) Κατά την κίνησή του προς τα πάνω, το σώμα Σ, θα παρασύρει και το Σ1 ώστε να εγκαταλείψει το έδαφος;
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας, λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι η κίνηση του σώματος Σ όταν βρίσκεται πάνω στο δίσκο είναι ΑΑΤ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου