Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Μια σανίδα αναρτημένη από δυο κατακόρυφα ελατήρια

Μια ομογενής σανίδα Σ μάζας Μ, είναι δεμένη στα κάτω άκρα δυο κατακόρυφων όμοιων ιδανικών ελατηρίων, και ηρεμεί σε ισορροπία όπως φαίνεται στο σχήμα, σε οριζόντια θέση. Τα επάνω άκρα των ελατηρίων είναι ακλόνητα στερεωμένα.

Τοποθετούμε στο μέσον της σανίδας σώμα Σ1 μάζας m1= 12 kg , και παρατηρούμε ότι, το σύστημα σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά σε χρόνο Δt1 = π/5 s , αφού διανύσει διάστημα S1= 0,6 m .

Αν αντί του Σ1 , τοποθετήσουμε στο ίδιο σημείο της σανίδας, σώμα Σ2 μάζας m2 , το σύστημα σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά , σε χρόνο Δt2 = 3π/10 s.

Να υπολογίσετε :

1. Τις σταθερές των ελατηρίων.

2. Τη μάζα Μ της σανίδας.

3. Τη μάζα m2 .

4. Τη μέγιστη τιμή της κινητικής ενέργειας του συστήματος, όταν πάνω στη σανίδα είναι τοποθετημένο το σώμα Σ2.

Δίνεται g = 10 m/s² .

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου