Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Με ποιο ρυθμό η πηγή του κύματος προσφέρει ενέργεια;

Θεωρούμε μια οριζόντια ευθύγραμμη ελαστική χορδή μεγάλου μήκους, η οποία συμπίπτει με τον θετικό ημιάξονα Ox ενός συστήματος συντεταγμένων xΟy.
Έστω μ=0.05 Kg/m η μάζα της χορδής ανά μονάδα μήκους. Τη χρονική στιγμή t=0 το άκρο Ο της χορδής αρχίζει να ταλαντώνεται στην διεύθυνση του άξονα yy' σύμφωνα με τη σχέση y=2ημ(40πt) (t σε s, ψ σε cm).
Έτσι στη χορδή διαδίδεται εγκάρσιο κύμα με ταχύτητα υ=10m/sec .
α) Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.
β) Θεωρούμε ένα στοιχειώδες τμήμα της χορδής μάζας Δm=0.001Kg.
Πόση είναι η μηχανική του ενέργεια;
γ) Να βρείτε την ενέργεια που έχει προσφέρει η πηγή των κυμάνσεων στη χορδή από τη στιγμή t=0 έως την στιγμή t=2 s.
δ) Να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο η πηγή προσφέρει ενέργεια στη χορδή।


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου