Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ομογενής ράβδος (ΑΒ) μάζας m και μήκους ℓ μπορεί να περιστρέφεται ελευθέρα, χωρίς τριβή γύρω από άξονα κάθετο σ’ αυτή, ο οποίος διέρχεται από σημείο της Ο σε απόσταση x από το κέντρο μάζας της C. Η ράβδος αρχικά ηρεμεί σε κατακόρυφη θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Αν την χρονικής στιγμή t=0, στο άκρο Β της ράβδου, εφαρμοστεί δύναμη F υπό γωνία φ = π/4, τέτοια ώστε να μηδενιστεί η δύναμη από την άξονα περιστροφής, ακριβώς στην αρχή της κίνηση (t=0), να υπολογιστούν: 
1) η δύναμη F 
2) η απόσταση x 
3) η επιτάχυνση του κέντρου μάζας και η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη χρονική στιγμή t=0

Δίνεται: Ic=(1/12)mℓ^2, g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου