Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ


Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον άξονα xx διαδίδεται αρμονικό κύμα αναγκάζοντας κάθε υλικό σημείο του μέσου να διέρχεται 10 φορές από την θέση ισορροπίας του το δευτερόλεπτο και να διατρέχει απόσταση 1,6m σε κάθε πλήρη ταλάντωσή του. Στο διάγραμμα δίνεται το στιγμιότυπο του κύματος τις χρονικές στιγμές to=0 και t1
α. Να βρεθεί η εξίσωση διάδοσης του κύματος.
β. Να γραφεί η εξίσωση του αρμονικού κύματος.
γ. Να βρεθεί η χρονική στιγμή t1.
δ. Να βρεθεί η διαφορά φάσης των σημείων Κ και Λ τις χρονικές στιγμές to και t1.
ε. Να βρεθεί η διεύθυνση ταλάντωσης των σημείων Κ και Λ την χρονική στιγμή t1.
ε. Πόσα σημεία του ελαστικού μέσου που βρίσκονται στον θετικό ημιάξονα απέχουν απόσταση 0,2m από τη θέση ισορροπίας τους την χρονική στιγμή t2=0,45s.
στ. Να βρεθεί η απόσταση των σημείων Κ και Λ την χρονική στιγμή t२।
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου